Spremljanje krvnega tlaka doma

Spremljanje krvnega tlaka doma je pomemben del odkrivanja in obravnavanja hipertenzije. Primerno je tako za tiste, ki zvišanega krvnega tlaka še nimate in želite njegove vrednosti redno spremljati, kot za tiste, ki imate hipertenzijo že diagnosticirano.

Izberite okolje, ki ste ga vajeni

Spremljanje krvnega tlaka doma poteka v okolju, ki ste ga vajeni. Lahko vam potrdi, da so predpisana zdravila učinkovita, ter vas in vašega zdravnika opozori na možne zdravstvene zaplete. Tako lahko učinkovito in enostavno izboljšate potek svoje bolezni.

Priskrbite si dober merilnik

Na začetku je pomembno, da se naučite pravilnega postopka merjenja in si priskrbite dober merilnik krvnega tlaka. Brez recepta ga lahko kupite na različnih prodajnih mestih. Biti mora umerjen in nepoškodovan, z njim moramo znati ravnati pravilno oz. kot piše v navodilih proizvajalca.

Kakšne so normalne vrednosti?

Normalno povprečje meritev pri spremljanju krvnega tlaka doma je ˂ 135/85 mm Hg, optimalno pa verjetno ˂ 120/80 mm Hg. Če je povprečje meritev krvnega tlaka doma ˃ 135/85 mm Hg, se o nadaljnjih ukrepih posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.

»Spremljanje krvnega tlaka doma ni zapleteno ali neprijetno. Verjetno boste ugotovili, da vam je všeč in da imate boljši nadzor nad svojo boleznijo. Dolgoročno bo vaše tveganje za zaplete pri zvišanem krvnem tlaku manjše in tudi vaše življenje bo bolj zdravo.«

Dnevnik meritev krvnega tlaka

Mag. Primož Dolenc, dr. med.,
Klinični oddelek za hipertenzijo, Združenje za hipertenzijo