Kaj je ključno pri zdravljenju visokega krvnega tlaka?

Zdravniki vse pogosteje opažajo, da je adherenca (zavzetost za zdravljenje) zelo slaba. Svarijo, da nobeno zdravilo ne pomaga, če ga človek ne vzame.

Zdravljenje visokega krvnega tlaka je pomembno

»Pravilno in redno jemanje zdravil v daljšem obdobju, z upoštevanjem bolnikove aktivne vloge, imenujemo adherenca.

Arterijska hipertenzija (visok krvni tlak) večini bolnikov ne dela težav, zato je ne občutijo kot posebno ogrožajoče, kar je gotovo eden od pomembnih dejavnikov, ki zmanjšujejo adherenco.

Med dejavniki, ki jih bolniki navajajo kot razlog za slabo adherenco, so pozabljivost, dvom o koristnosti jemanja zdravil, zavestno izpuščanje odmerkov, pomanjkanje informacij in čustveni razlogi. Dvom o koristnosti jemanja in neželeni učinki bistveno pripomorejo k nesodelovanju pri zdravljenju.

Dober in odkrit odnos med bolnikom in zdravnikom, ki temelji na zaupanju, bistveno pripomore k prepoznanju slabe adherence in dejavnikov, ki jo omejujejo.«

Prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.,
s Katedre za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani