Visok krvni tlak

O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, kadar je višji kot 140/90 mm Hg, bodisi da gre za večje vrednosti sistoličnega oziroma diastoličnega krvnega tlaka ali pa obeh.

Optimalen krvni tlak je 120/80 mm Hg.

Razvrstitev Sistolični krvni tlak (mm Hg)Diastolični krvni tlak (mm Hg)
optimalen < 120 in < 80
normalen 120 – 129 in/ali 80 – 84
visoko normalen 130 – 139 in/ali 85 – 89
hipertenzija 1. stopnje 140 – 159 in/ali 90 – 99
hipertenzija 2. stopnje 160 – 179 in/ali100 – 109
hipertenzija 3. stopnje ≥ 180 in ≥ 110
izolirana sistolična hipertenzija≥ 140in <90

Tveganje za bolezni srca in žilja se z vsakim povečanjem za 20/10 mm Hg podvoji, zato je poznavanje vrednosti krvnega tlaka nujno.