Hipertenzija in hiperholesterolemija – zlovešči par

Tako zvišan krvni tlak (hipertenzija) kot zvišan holesterol LDL (hiperholesterolemija) poškodujeta žilno steno, skupaj pa sta še bolj uničujoča, saj pospešujeta delovanje drug drugega. Odgovorna sta za večino srčno-žilnih zapletov.

Kadar se hipertenzija in hiperholesterolemija pojavita skupaj, sta bolj nevarni kot vsaka posebej

Številne raziskave dokazujejo, da sta zvišan krvni tlak in zvišan holesterol LDL tesno povezana, saj oba povzročata motnje v delovanju žilne stene. Preveč holesterola LDL neposredno zvišuje krvni tlak, po drugi strani pa mehanizmi, ki zvišujejo krvni tlak, vplivajo tudi na holesterol, tako da postaja še bolj škodljiv. Zato je ob sočasnem pojavu obeh proces ateroskleroze pospešen.

Več kot 50 % bolnikov z visokim krvnim tlakom ima tudi zvišan holesterol. Razširjenost sočasnega pojavljanja obeh dejavnikov tveganja se povečuje s starostjo. Pri starejših od 45 let je bolj verjetno, da se pojavita sočasno kot pa vsak posebej.

Kdo je najbolj ogrožen?

Osebe z obema dejavnikoma tveganja so bolj ogrožene, saj je pri njih večje tveganje za pojav srčnega infarkta ali možganske kapi. Ker ne eden ne drugi nimata simptomov, jima večinoma ne posvečamo dovolj pozornosti. Ko pa so posledice pokažejo, je morda že prepozno, saj je nenadna srčna smrt lahko prvi in edini izraženi znak srčno-žilne bolezni.

Hipertenzija in hiperholesterolemija sta vse pogostejši tudi pri mladih

Še vedno je razširjeno prepričanje, da se oba dejavnika tveganja za srčno-žilne bolezni pojavljata predvsem pri starejših ljudeh, a osebni zdravniki poročajo, da sta vse pogostejša tudi pri mlajših. To potrjuje tudi kardiolog dr. Dragan Kovačić.

»To absolutno drži, tudi mlade prizadeneta. V medicini je tako, da z novimi diagnostičnimi metodami začnemo odkrivati stvari, o katerih se nam prej ni niti sanjalo. Pri hipertenziji in hiperholesterolemiji ugotavljamo močno genetsko komponento. Kdor ima smolo in njegova jetra proizvajajo preveč holesterola, bo že v mladosti bolehal, ›mikroplastika‹, holesterol LDL bo plaval po njegovih žilah in jim škodil, a ta oseba ne bo nič čutila. Škoda, saj je hipertenzijo in hiperlipidemijo z zelo učinkovitimi zdravili mogoče zelo dobro zdraviti. A ljudje hodijo po svetu, ne da bi vedeli za težavo, k zdravniku pa navadno pridejo šele, ko se že pojavijo zožitve na koronarnem ali možganskem žilju.«

“Če bi prišli prej, bi jim lahko učinkoviteje pomagali”

Genetske študije, ki trajajo več kot 50 let, namreč kažejo, da bi ob enakem znižanju krvnega tlaka lahko dosegli trikrat večjo korist, če bi začeli ustrezno zdraviti že v starosti 30 let, kot jo dosežemo pri kasnejši obravnavi bolnika, starega 50 let. Za holesterol LDL velja podobno.

»Dejstvo je, da moramo takšna stanja čim prej prepoznati in jih začeti zdraviti. Tako lahko preprečimo marsikateri zaplet,« še dodaja dr. Kovačić.

Prepoznavanje in zdravljenje obeh dejavnikov tveganja hkrati je torej zelo pomembno. Krvni tlak si lahko preprosto izmerimo tudi doma. Če so vrednosti pri več zaporednih meritvah višje od 140/90 mm Hg, se moramo posvetovati z osebnim zdravnikom. Vrednost holesterola LDL pa lahko izvemo na preventivnem pregledu.

Ne čakajte, da vas presenetijo posledice zvišanega krvnega tlaka. Izmerite si ga vsaj enkrat letno in ukrepajte, če je potrebno!