Preverite vrednosti svojega holesterola

Za ohranjanje našega zdravja si je pomembno prizadevati, da vzdržujemo raven dobrega (HDL) holesterola čim višjo, raven slabega (LDL) holesterola pa čim nižjo. Kakšne so priporočene ali “normalne” vrednosti holesterola, kot radi rečemo?

Kakšne so priporočene vrednosti krvnih maščob?

Majhna srčno-žilna ogroženost

skupni holesterolmanj kot 5 mmol/l
holesterol LDLmanj kot 3 mmol/l
trigliceridimanj kot 1,7 mmol/l
holesterol HDLveč kot 1 mmol/l (moški)
več kot 1,2 mmol/l (ženske)

Zmerna srčno-žilna ogroženost

holesterol LDLmanj kot 2,6 mmol/l 

Velika srčno-žilna ogroženost

  • Zelo izražen posamezni dejavnik tveganja, še posebej če je skupni holesterol več kot 8mmol/l, holesterol LDL več kot 4,9 mmol/l ali krvni tlak 180/110 mm Hg ali več.
  • Družinska hiperholesterolemija.
  • Sladkorna bolezen brez okvare tarčnih organov ali sladkorna bolezen, ki traja 10 let ali več, ali en dodatni dejavnik tveganja ali zmerna kronična ledvična bolezen …
holesterol LDL        manj kot 1,8 mmol/l in 50 % znižanje glede na izhodiščno vrednost

Zelo velika srčno-žilna ogroženost

  • Potrjena bolezen srca in žilja, na primer predhodni akutni srčni infarkt, koronarna revaskularizacija, možganska kap, periferna arterijska bolezen.
  • Sladkorna bolezen z okvaro tarčnih organov ali vsaj tremi pomembnimi dejavniki tveganja (kajenje ali izrazita hiperholesterolemija ali izrazita hipertenzija) ali zgodnji začetek dolgotrajne sladkorne bolezni tipa 1 (več kot 20 let).
  • Huda kronična ledvična bolezen.
holesterol LDL           manj kot 1,4 mmol/l in 50 % znižanje glede na izhodiščno vrednost