Zdravila za zniževanje holesterola v krvi

Danes imamo na voljo zelo učinkovita zdravila za zniževanje holesterola in maščob v krvi. V grobem jih delimo v štiri skupine: na statine, zaviralce absorpcije holesterola, zaviralce proproteinske konvertaze subtilizin/keksin tipa 9 (PCSK9) in fibrate.

Statini

Statini so zelo učinkoviti. Z rednim jemanjem lahko zlasti izrazito škodljivi holesterol LDL znižamo skoraj za 60 %, hkrati pa koristni holesterol HDL zvišamo za 5 do 15 %. Statini so varni in preizkušeni, saj jih uporabljamo že skoraj 40 let in jih jemljejo milijoni bolnikov. Ta zdravila ne le znižujejo holesterol v krvi, ampak tudi izboljšujejo prožnost žil, zavirajo razpok aterosklerotičnih leh, delujejo antioksidativno in protivnetno ter uravnotežijo strjevanje krvi. Rezultati raziskav so potrdili, da zmanjšujejo umrljivost in obolevnost zaradi srčno-žilnih zapletov ter skupno umrljivost. Seveda imajo lahko tudi ta zdravila neželene učinke, ki pa so dokaj redki (ima jih 1–5 % bolnikov), večinoma blagi in prehodni. Učinkovitost in varnost statinov sta bili z raziskavami potrjeni tudi pri bolnikih, ki so jih neprekinjeno jemali več 10 let. Novejše statine je mogoče jemati kadarkoli čez dan in neodvisno od obrokov.

Zaviralci absorpcije holesterola iz črevesja

Zaviralci absorpcije holesterola iz črevesja se praviloma uporabljajo kot dodatek k statinom in znižajo holesterol LDL za dodatnih 20 do 25 %. Ob sočasnem zdravljenju lahko za zadostno znižanje holesterola uporabimo manjši odmerek statinov, kar zmanjša nevarnost pojava neželenih učinkov. Če bolnik ne prenaša statinov, lahko zaviralce absorpcije holesterola jemlje kot samostojno zdravilo, a so v takem primeru nekoliko manj učinkoviti (holesterol znižajo za 15 %).

Zaviralci PCSK9

Zaviralci proproteinske konvertaze subtilizin/keksin tipa 9 (zaviralci PCSK9) so izredno učinkovita zdravila za zniževanje holesterola LDL. Ta se iz krvi odstranjuje tako, da se pripne na receptorje LDL na površini jetrnih celic, nato pa se v jetrni celici razgradi. Če se z receptorjem LDL poveže PCSK9, se receptor razgradi, zaradi česar se število receptorjev zmanjša, odstranjevanje holesterola LDL pa upočasni. Zaviralci PCSK9 zavrejo razgradnjo receptorjev, tako povečajo njihovo razpoložljivost in pospešijo odstranjevanje holesterola LDL. Če se jemljejo sočasno s statini, lahko holesterol LDL znižajo za dodatnih 60 do 70 %, če se jemljejo kot samostojno zdravilo, pa so manj učinkoviti (znižajo ga za 50–60 %).

Fibrati

Fibrate priporočajo zlasti pri zvišanih trigliceridih, saj jih znižujejo uspešneje od statinov (do 60 %), hkrati pa zvišajo koristni holesterol HDL (do 20 %). Tudi zdravila iz te skupine uporabljamo že zelo dolgo (več kot 50 let) in so dokaj varna. Kljub dolgoletnim izkušnjam pa je bilo v raziskave s temi zdravili vključenih manj bolnikov, poleg tega je bilo opravljenih manj raziskav kot s statini.

Zdravila so učinkovita le, če jih jemljemo redno in praviloma do konca življenja. Zdravljenje ni uspešno, če jih jemljemo občasno ali pa le krajše obdobje. Še učinkovitejša pa so, če se ravnamo tudi po priporočilih za zdrav način življenja.

prim. Matija Cevc, dr. med.